۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۷
Parviz
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۱
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۴