منظورِ آن‌‌ها نه‌فقط این بود که غریزه‌ی جنسی دنیایِ دیگری برایِ خود پدید می‌‌آورد که حزب قادر به کنترلِ آن نیست و تا حدِ ممکن باید آن را تأیید کند، بلکه نکته‌ی مهم‌تر آن بود که محرومیتِ جنسی باعثِ افزایشِ شور و جنون می‌‌شود که بسیار مطلوب است، زیرا می‌‌توان آن را به اشکالِ دیگری نظیرِ علاقه به جنگ و پرستشِ رهبر تغییر داد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۸
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۵۴
atena1987
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۱