در زمین خودمان فقط می‌توانیم با رنج کشیدن و از روی رنج عشق بورزیم و به صورت دیگری نمی‌توانیم اصلا عشق از نوع دیگری را نمی‌شناسیم. من رنج کشیدن را به خاطر عشق ورزیدن می‌خواهم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۰