در زمین خودمان فقط می‌توانیم با رنج کشیدن و از روی رنج عشق بورزیم و به صورت دیگری نمی‌توانیم اصلا عشق از نوع دیگری را نمی‌شناسیم. من رنج کشیدن را به خاطر عشق ورزیدن می‌خواهم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰