۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۷
docharane
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷