۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۷
docharane
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷