فقط می‌خواستم ثابت کنم که همیشه نمی‌شود به واکنش‌های بدن خود اعتماد کنیم. فکر می‌کنم حق با من بود.
بازپرس گفت: "تقصیر شما بود که مرا عصبانی کردید."
"معلوم است که من مقصر بودم، همیشه تقصیر بر گردن حوّای وسوسه‌گر بوده است، از طرفی، وقتی ما به این دستگاه وصل می‌شویم، کسی از ما نمی‌پرسد که عصبانی هستیم یا خیر!".
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۹
docharane
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷