۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۹
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۷
Mahkame
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۴