۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۰
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Mahkame
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۴