۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
Mahkame
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۴