زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند شما به وقت گرما و باران و برف و بدترین سختی‌ها از روی بیابان، کوه و دشت سفر می‌کنند. آنها را دیده‌ام که گل‌آلود و خیس وارد نیوهلوشیا می‌شوند. اما آنها همیشه ارادهٔ کافی برایشان باقی مانده تا زمینی پیدا کنند و برای خود و شوهر و فرزندانشان خانه‌ای بسازند!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۴