اکثریت جامعه خوشبختی را به آزادی ترجیح می‌دهند و حزب به عنوان حافظ و نگهبان خوشبختی مردم دست به هر کاری می‌زند تا برای خوشبختی آنها با آزادی مبارزه کند. در وقع حزب شادی و خوشی خود را فدا می‌کند تا مردم خوشبخت باشند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸