امروز جنگ بین سه ابر قدرت ، جنگی ساختگی و غیر واقعی است اما نمی‌توان گفت که بی معنی و بی هدف است. چنین جنگی ذخایر کالاهای مصرفی را می‌بلعد و فضای فکری جامعه را آن گونه که طبقه ی حاکم می‌خواهد حفظ می‌کند. در این حالت جنگ یک امری داخلی است نه خارجی!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۱
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴