گاهی هیچ چیز نمی‌تواند جلو فرورفتن یا اوج گرفتن آدمی را بگیرد. تو یک جا ایستاده‌ای و می‌بینی داری فرو می‌روی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۱
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۹