برای چیزهای کوچک می‌توان معامله کرد، اما برای جانت باید قمار کنی. تنها در لحظه برد یا باخت سر دلت یا جانت می‌فهمی تمام عمر یک قمارباز بوده‌ای.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۹
docharane
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۶