برای چیزهای کوچک می‌توان معامله کرد، اما برای جانت باید قمار کنی. تنها در لحظه برد یا باخت سر دلت یا جانت می‌فهمی تمام عمر یک قمارباز بوده‌ای.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۹
docharane
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۶