برای از بین بردن دیگری، یا دست کم کشتن روح او، راه‌های گوناگونی وجود دارد و در سراسر دنیا پلیسی نیست که از اینجور قتل‌ها سر در بیاورد. برای اینطور قتل‌ها یک کلمه کافیست، فقط کافی است به موقع صراحت کلام داشته باشی یا لبخند بزنی. کسی نیست که نشود با لبخند یا با سکوت نابودش کرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۹
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۵
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۳