شاید بد نباشد به این نکته فکر کنیم که: آدم‌ها خیلی باید قدر ستاره‌ها و قدر بچه‌ها را بدانند. چون ستاره‌ها و بچه‌ها آدم‌ها را مجبور می‌کنند که آرام و مهربان حرف بزنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۷
Rita
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸
docharane
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۱