شاید بد نباشد به این نکته فکر کنیم که: آدم‌ها خیلی باید قدر ستاره‌ها و قدر بچه‌ها را بدانند. چون ستاره‌ها و بچه‌ها آدم‌ها را مجبور می‌کنند که آرام و مهربان حرف بزنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۲۷
Rita
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۸
docharane
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۱