وقتی عده‌ای بدی می‌کنند، بدبینی مثل دود پخش و پلا می‌شود. دود هم که عقلش آن‌قدر نیست که بفهمد توی چشم کی برود توی چشم کی نرود. اول می‌رود توی چشم عاشق‌ها.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۷
Rita
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸
docharane
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۱
Fahimeh_96
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۲