زنگ خانه ام به صدا درآمد در زا باز کردم؛ دختر ساکن طبقه پنج بود، گفت: "صدای موسیقیتان خیلی بلند است!"
هر روز ساعتی را به موسیقی مورد علاقه ی من گوش می‌دهد سپس من به موسیقی مورد علاقه او. من موتزارت گوش می‌دهم بعد او باخ پخش می‌کند. روز بعد من بتهوون گوش می‌دهم و او شوپن. روز دیگر من با شوبرت شروع می‌کنم و او با گلوک تمامش میکند. امروز نوبت او بود که موتزارت پخش کند اما من این کار را کردم. "صدای موسیقیتان خیلی بلند است!" شاید میخواست بگوید که نوبت موتزارت گوش دادن من نیست و اوست که باید این کار را بکند ولی خجالتیتر از آن است که با گفتن این جمله، به این واقعیت که ارتباطی موسیقیایی بینمان وجود دارد صحه بگذارد. "صدای موسیقیتان خیلی بلند است!" اولین بار که صدایش را میشنیدم و چهره اش را میدیدم. فرصت نکردم به این فکرکنم که چهره اش تا چه حد به تصور ذهنی من از او شبیه است؛ چون زیباتر از آن بود که ذهن من، ذهنی که سالهاست نتوانسته هیچ چیز زیبایی را متصور شود، بتواند این همه زیبایی را یکجا تجسم کند.
۱۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Sheidaaaaa
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۵
Mahsansh
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۲
Shimahosini
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۱
Masoudreisi
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۷
Simamaleki
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۰
Mori_mori
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۱
Samin_re
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
holy.mary
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۴
Miladmadani
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۸
Shirinfig
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱
DoodOod
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
Rita
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
Alirezahh
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۱
Rasoulg
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۳
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۰
Ali
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۳
Saeidnosh
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۵
Mirhadi
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
neneg
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۲