توماس گفت: تا زمانیکه در دو دست عیسی جای میخ‌ها را نبینم و دست خود را روی آنها نگذارم ایمان نخواهم آورد.
سپس عیسی بر توماس ظاهر گشته و گفت: انگشت خود را دراز کن و دست‌های مرا لمس کن. ای توماس، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنانکه ندیده ایمان آورند.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۲
Ali
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۳
Andre
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۰
Riahi_Parvin
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۹
Mary_magdolen
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵
Khosro
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۰
Khashaiyar
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۶
Ricardo
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۲
Arashkh1984
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۴
Mobina_fxr
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲