نکته‌ای است که هرگز نمی‌توانید در مورد مادر بودن درک کنید، مگر این‌که خود مادر باشید: شما یک مرد بالغ را مقابل خود نمی‌بینید با برگه‌ی جریمه و کفش‌های واکس‌نزده و زندگی عشقی بغرنج، بلکه بچه‌ای می‌بینید با ریش نتراشیده، نامرتب و خودرأی که اطرافیانش، زندگی‌اش به یک نفر تقلیل یافته است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Bahar_taheri
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۱
saeid51
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۳