این با ما نیست که بگوییم زنده خواهیم ماند یا خواهیم مرد. آدم برای این زنده است که به زندگی ادامه دهد. زندگی مثل کار می‌ماند، پس بهتر اینکه آن را به انجام رساند نه اینکه هر جا مشکل شد نیمه کاره ولش کرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۵
hedgehog
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
Ali
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲