۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Keiyhan
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
Andre
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۲
ComeRun
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Roshaanak
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
Azardokht
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳