بریده‌هایی از رمان قهرمان دوران

نوشته میخاییل یوری یویچ لرمانتوف