۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۸
ComeRun
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۹
Roshaanak
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹