گاهی پیش خودم میگم ای کاش آدمهای کاری هم میتونستند کار رو همونقدر پیشبینی کنند که آدم‌های بیکار بیکاری رو پیشبینی میکنند
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۸
ComeRun
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
Shahin_drama
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۲
Roshaanak
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
PrinceMyshkin
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸