همه میدانند که سکنه ی این شهر، مردمان آلوده ای بودند. بی وجود آنها جهان جای بهتری شد. و البته لوط به زنش گفته بود که پشت سر خود را نگاه نکند تا چشمش به جایی که زمانی خانه و کاشانه ی آن همه مردم بود نیفتد. اما زن لوط برعکس به پشت سرش نگاه کرد و من به خاطر همین کار، دوستش دارم. زیرا عمل او کاری انسانی بود. و به ستونی از نمک تبدیل شد. بله رسم روزگار چنین است
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ComeRun
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
Holden_caulfield
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹