۱۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۰
Fawzi
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
Abnos
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Roshaanak
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Shakibaa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۴
hedgehog
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۹
Zeinab_zia
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۵
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۳
MSusan
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۰
Arashkh1984
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۸
fatman
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۴
Mobina_fxr
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۳