جناب سروان یکی از آن اشخاصی بود که خیال میکنند اگر نتوانند موقع دست دادن با یک نفر چهل تا از انگشتهای او را بشکنند، باید اسمشان را گذاشت زن صفت و پفیوز.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Fawzi
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۸
Abnos
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۵
Parviz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵
Roshaanak
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Zeinab_zia
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۵
fatman
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۵
💟💟💟
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۰۴