جناب سروان یکی از آن اشخاصی بود که خیال میکنند اگر نتوانند موقع دست دادن با یک نفر چهل تا از انگشتهای او را بشکنند، باید اسمشان را گذاشت زن صفت و پفیوز.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Fawzi
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۸
Abnos
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Ali
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۵
Parviz
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵
Roshaanak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Zeinab_zia
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۵
fatman
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۵