۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰
Angleita
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
holy.mary
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۴
Parviz
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۸
docharane
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۳
Mikaeil
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۶