هراس جهانشمول است، اما عدالت نه. و هر تشکیلات اطلاعاتی، هر قدر هم که بخواهد به آرمان‌های عدالت‌طلبانه‌اش وفادار بماند، در اثر وسایلی که به آن‌ها توسل می‌جوید، که جز عوامل ایجاد هراس نیستند، به فساد و تباهی کشیده می‌شود، و به جای آن‌که در خدمت عدالت قرار گیرد، که هدف و مقصود اولیه‌اش بوده، برده و عامل سرکوب می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۸
alihezar
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۴