بشریت را چه افتخاری بیش از این که کسانی میگفتند مغزهاشان مسئولیت پذیر نیستند،قابل اعتماد نیستند، که مغرهاشان به شکل نفرت انگیزی خطرناکند، که ذره ای واقع بین نیستند، و یک کلام آن که به مفت هم نمی‌ارزندو روز به روز هم به جمع این کسان اضافه می‌گشت.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۷
zahralabbafan
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۷
jhamid93
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۸