دنیای کثیف و شروری است. همین که بدبختی به ما روی می‌آورد، همیشه دوستی پیدا می‌شود که حاضر است بیاید و خبر آن را به ما بدهد؛ دادن این خبر از طرف دوست مثل این می‌ماند که خنجری به قلب ما فرو کند و از ما بخواهد که دسته ی خنجرش را تحسین کنیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۹
jhamid93
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰