نوزده سالگی سنی ئه که توش می‌فهمی اگه یه چیزی به اندازه ی دنیا واسه ات مهم باشه احتمال اینکه از دستش بدی بیشتره. شونزده سالگی واسه فهمیدن همچین چیزی کمه. کلی به این قضیه فکر کردم.