من برای آثار آن زن نویسنده به هیچ وجه احترامی قائل نبودم. فکر میکردم بی یتریس کیدسلر با باقی قصه گوهای از مد افتاده همدست شده تا به مردم بقبولاند که زندگی آغاز و وسط و پایان دارد و همین طور شخصیت اصلی، شخصیت فرعی، جزئیات پر اهمیت، جزئیات کم اهمیت، درس هایی برای فراگرفتن و آزمایش هایی برای گذراندن.
و چرا دولت آمریکا با شمار زیادی از مردم آمریکا طوری رفتار میکرد که انگار زندگیشان مانند دستمال کاغذی دور ریختنی است؟ چون نویسندگان در داستان‌های ساختگی شان معمولا با شخصیت‌های فرعی به همین صورت رفتار میکردند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۵
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۴
jhamid93
‫۱ سال قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۴