زیبایی پایدار است، حتی در غم و اندوه، اگر بروی دنبال زیبایی بگردی، هر چه بیشتر خوشبختی را کشف خواهی کرد و تعادل خودت را باز خواهی یافت. هر کس شاد است دیگران راهم شاد می‌کند و هر کس که از شجاعت و ایمان برخوردار باشد، هرگز در بدبختی نخواهد مرد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۵
jhamid93
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۲
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۷
💟💟💟
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۵