صدای رعدی را می‌شنوم که روزی ما را هم به کام نابودی خواهد کشید. درد و رنج میلیونها نفر را حس می‌کنم. و به رغم همه اینها، وقتی به آسمان نگاه می‌کنم دچار این احساس می‌شوم که همه چیز درست خواهد شد، این قساوت و بی رحمی به پایان خواهد رسید و بار دیگر صلح و آرامش برقرار خواهد شد
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۱
Parviz
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
Faeze
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۲