هر تفسیری از آثار کافکا مستلزم خودافشایی و اعتراف است. چرا که خود کافکا با افشای درون خود،
ما را به این بازی عجیب اعتراف واقعیت درونمان دعوت می‌کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Maedehsfv
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۷
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۳
jhamid93
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۲