هدف هیچگاه این نبود که ما تنها بازیگران این صحنه باشیم. ظاهرا هدف خدایان این بود که این سیاره باغی باشد که از موجوداتی خودآگاه و خردمند پر باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴