۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۹
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۰