۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
Ali
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۰
parham-nasa
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۵
TheSaba
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲