۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۰
parham-nasa
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۵
TheSaba
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲