۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
hedgehog
‫۶ ماه قبل، جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۱