"نکته ‏ای که ترجیح می‏ دهم پیش از پرداختن به ابعاد فلسفی، اخلاقی و روان‏شناختی کتاب به آن اشاره کنم نگاه همدلانه و انسانی کتاب به همه شخصیت‌های داستان است. به همه شخصیت‌ها، اعم از سرهنگ مسؤول پرونده که خودش هم زندگی خانوادگی موفقی ندارد، تا قربانیان و حتی قاتل با نگاه همدلانه‏ ای نگریسته شده است. کتاب هیچ‏کس را محکوم نمی‌کند یا در جایگاه شر (در برابر خیر) قرار نمی‌دهد. به‏ ویژه به شخصیت‌های زن داستان بسیار همدلانه پرداخته شده است، خواه قربانیان، زنان حاشیه‏ نشین شهر، دختران خردسال یکی از قربانی‏‌ها و خواه همسر سرهنگ. اما ملاحظات فلسفی، اخلاقی و روان‏شناختی در‏ زمستان مومی متنوع و در عین حال مرتبط به یکدیگرند" (دکتر امیرعلی نجومیان: "تازگی یک ژانر قدیمی" ، روزنامهٔ اعتماد مورخ 30خرداد 1396).
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۶
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
amitis
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۹