ناگهان حس کردم از تمام اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفتد خبر دارم ولی به دلیلی فراموششان کرده ام و حتی به نظرم آمد تمام آدم‌های کره ی زمین از آینده خبر دارند ولی آن‌ها هم فراموش کرده اند و برایم روشن شد تمام غیب گو‌ها و پیشگوها آدم هایی با بصیرتی فرا طبیعی نبودند،فقط آدم هایی بودند که حافظه ی خوبی داشتند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Mahkame
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱
💟💟💟
‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱