ناگهان حس کردم از تمام اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفتد خبر دارم ولی به دلیلی فراموششان کرده ام و حتی به نظرم آمد تمام آدم‌های کره ی زمین از آینده خبر دارند ولی آن‌ها هم فراموش کرده اند و برایم روشن شد تمام غیب گو‌ها و پیشگوها آدم هایی با بصیرتی فرا طبیعی نبودند،فقط آدم هایی بودند که حافظه ی خوبی داشتند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Mahkame
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱