آخرین فعالیت‌ها


 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • عقل و احساس
  ستاره داد
 • هنوز هم من
  ستاره داد
 • دختر پرتقالی
  از دختر پرتقالی :

  به یاد بیتی از شاعر معروف پیت هاین افتادم: کسی که در زمان حال زندگی نمی‌کند زنده نیست. . تو چه میکنی؟ (...)

 • شب‌های روشن
  از شب‌های روشن :

  آرزو میکنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشدو لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد و تو را برای آن دقیقه ی شادی و سعادتی که به دلی تنها و قدر شناس بخشیدی دعا میکنم. . خدای من یک دقیقه ی تمام شادکامی! آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟ (...)

 • شب‌های روشن
  ستاره داد
 • فارنهایت 451
  ستاره داد
 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  ولی نمیشود با تفکر مثبت مرگ را تاراند؛ مثل این می‌ماند که با خودت فکر کنی: "خورشید از غرب طلوع خواهد کرد. از غرب. از غرب" هیچ ثمری ندارد (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  کر میکرد اگر فقط به یکی از آرزوهایم برسم با حسی از رضایت به گور می‌روم. مگر کسی وجود دارد که راضی به گور برود؟تا وقتی حتی یک خارش برای خاراندن باقی مانده چیزی به اسم رضایت واقعی وجود ندارد. و برایم مهم نیست شما چه کسی هستید،همیشه یک خارش هست. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  ناگهان حس کردم از تمام اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفتد خبر دارم ولی به دلیلی فراموششان کرده ام و حتی به نظرم آمد تمام آدم‌های کره ی زمین از آینده خبر دارند ولی آن‌ها هم فراموش کرده اند و برایم روشن شد تمام غیب گو‌ها و پیشگوها آدم هایی با بصیرتی فرا طبیعی نبودند،فقط آدم هایی بودند که حافظه ی خوبی داشتند. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  به محض این که با کسی ارتباط عاطفی برقرار می‌کنم تصور میکنم که مرده تا بعدا حالم گرفته نشود. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  تن به بازی زندگی بده و سعی نکن از قانون هاش سردربیاری زندگی رو قضاوت نکن،فکر انتقام نباش، یادت باشه آدم‌های روزه دار زنده میمونن ولی آدم‌های گرسنه میمیرن، موقعی که خیالاتت فرو میریزن بخند،و از همه مهم تر، همیشه قدر لحظه لحظه ی این اقامت مضحکت رو تو این جهنم بدون. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  اگر اسم بیمه ی عمر بیمه ی مرگ بود، هیچ کس آن را نمی‌خرید (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  آدم هایی که کتاب نمی‌خوانند نمی‌دانند تعداد زیادی از نوابغ مرحوم منتظرشان نشسته اند…! (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  در مورد درد و رنج_میتوانید تمامشان را تحمل کنید تنها چیز غیر قابل تحمل ترس از درد و رنج است. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  آدم‌ها دنبال جواب نمی‌گردند،دنبال حقایقی می‌گردند که خودشان را اثبات کنند. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  هرمان هسه گفته «خلاقیت حقیقی انسان را به انزوا می‌کشاند و چیزی می‌طلبد که تنها با کاستن از لذت زندگی به دست می‌آید» (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  اگر با دقت گوش کنی ، کشف میکنی مردم هیچ وقت برله چیزی نیستند،بلکه علیه ضد آن هستند. (...)

 • جزء از کل
  از جزء از کل :

  وقتی بچه هستی برای اینکه پیرو جمع نباشی با این جمله به تو حمله می‌کنند «اگر همه از بالای پل بپرند پایین،تو هم باید بپری؟» ولی وقتی بزرگ می‌شوی ناگهان متفاوت بودن با دیگران جرم به حساب می‌آید و مردم می‌گویند: «هی. همه دارن از روی پل می‌پرن پایین،تو چرا نمی‌پری؟» (...)

 • ربه‌کا
  ستاره داد
 • تهوع
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد
 • رت باتلر
  ستاره داد