یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک‌ها بود روز و شب در نیاوردم. حمام نمی‌گرفتم، ریش هایم را نمی‌تراشیدم و دندان هایم را مسواک نمیزدم، چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب میکند، برای کسی لباس می‌پوشد و برای کسی عطر میزند و من هیچ وقت کسی را نداشتم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
parham-nasa
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴