مادر،دیگر توان مراقبت از چرخی را که به من سپرده‌اند،ندارم.
انگشتانم درد می‌کنند و لبانم خشک شده‌اند. آخ که اگر دردم را حس می‌کردی!
اما مگر آن‌چه را من کشیده‌ام کسی حس کرده است؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۰
Mahkame
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰
YasamanG77
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۴