از میدان شهرت و آوازه‌اش،با چهره‌ای خونین و با طراوت
او را آهسته و اندوهگین،بر زمین نهادیم؛
نه سنگی برافراشتیم و نه چیزی بر گورش نوشتیم،
ما او را با جلال و عظمتش تنها گذاشتیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۰
Elham
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Mobina_fxr
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰