۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۴
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۴
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۸
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Setareh1987
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۱