۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۶
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۰
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹