۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۶
Ali
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۰
Elham
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۹