۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۶
Ali
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۰
Elham
‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۹