۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۶
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۰
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹