۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۶
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۰
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹