۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۱
fari frj
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۹
dreams
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۹