۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۱
fari frj
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۹
dreams
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۹