۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۱
fari frj
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹
dreams
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۹