۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۱
fari frj
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹
dreams
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۹