۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۱
fari frj
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹
dreams
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۹