۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳۰ روز قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۱
fari frj
‫۳۰ روز قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹
dreams
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۹